Продажбa

Ет. Ап. № Спални Застроена площ Общи части Тотал (м2) Цена (€) без ДДС
С Офис 1А 89.77 7.93 97.7 52,000
С Магазин 1А 56.33 4.98 61.31 34,000
С Гараж с 14 паркоместа 470 продаден
П магазин 1 50.89 8.25 59.14 продаден
П магазин 2 39.38 6.38 45.76 продаден
П магазин 3 40.44 6.55 46.99 продаден
П 1 1 77.07 12.49 89.56 продаден
П 2 2 118.98 19.28 138.26 80,000
П 3 2 68.89 11.16 80.05 49,000
П 4 1 42.87 6.95 49.82 продаден
П 5 1 42.66 6.91 49.57 продаден
1-ви 11 1 66.61 10.11 76.72 продаден
« 12 2 93.59 14.20 107.79 продаден
« 13 2 74.86 11.36 86.22 продаден
« 14 1 48.84 7.41 56.25 продаден
« 15 1 48.67 7.38 56.05 продаден
« 16 1 61.54 9.34 70.88 продаден
« 17 studio 39.10 5.93 45.03 продаден
« 18 1 72.16 10.95 83.11 продаден
2-ри 21 1 56.16 8.52 64.68 продаден
« 22 2 82.91 12.58 95.49 продаден
« 23 2 74.00 11.23 85.23 продаден
« 24 1 48.84 7.41 56.25 продаден
« 25 1 48.67 7.38 56.05 продаден
« 26 1 61.54 9.34 70.88 продаден
« 27 studio 39.10 5.93 45.03 продаден
« 28 1 63.27 9.60 72.87 продаден
3-ти 31 studio 42.88 6.51 49.39 продаден
« 32 1 69.12 10.49 79.61 продаден
« 33 1 74.00 11.23 85.23 продаден
« 34 1 48.84 7.41 56.25 продаден
« 35 1 48.67 7.38 56.05 продаден
« 36 2 109.90 16.68 126.58 80,000
« 37 studio 64.79 9.83 74.62 продаден